PRIVACYVERKLARING

PSD Opleidingen v.o.f. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSD Opleidingen v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

PSD Opleidingen v.o.f. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PSD Opleidingen v.o.f., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PSD Opleidingen v.o.f. verstrekt. PSD Opleidingen v.o.f. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM PSD OPLEIDINGEN VOF GEGEVENS NODIG HEEFT

PSD Opleidingen v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan PSD Opleidingen v.o.f. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG PSD OPLEIDINGEN VOF GEGEVENS BEWAART

PSD Opleidingen v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

PSD Opleidingen v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PSD Opleidingen v.o.f worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PSD Opleidingen v.o.f. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

PSD Opleidingen v.o.f. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PSD Opleidingen v.o.f bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PSD Opleidingen v.o.f. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PSD Opleidingen v.o.f. heeft hier geen invloed op.

PSD Opleidingen v.o.f. heeft Google geen toestemming gegeven om via PSD Opleidingen v.o.f. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@psdopleidingen.com. PSD Opleidingen v.o.f. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

PSD Opleidingen v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PSD Opleidingen v.o.f. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PSD Opleidingen v.o.f. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PSD Opleidingen v.o.f. op via info@psdopleidingen.com.

www.psdopleidingen.com is een website van PSD Opleidingen v.o.f.

PSD Opleidingen v.o.f. is als volgt te bereiken:

Postadres: Appelseweg 3, 3781 MD te Voorthuizen
Vestigingsadres: Appelseweg 3, 3781 MD te Voorthuizen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08083007
Telefoon: 0650596598
E-mailadres: info@psdopleidingen.com

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons? Neem dan contact op voor een nadere kennismaking.

Adres:

PSD Opleidingen v.o.f.
Oude Appelseweg 3
3781 MB Voorthuizen

Bezoek op afspraak

Telefoon:

+31 (0)6  50 596 598